Les Corts Valencianes aproven la llei contra la Pobresa Energètica de Podem.

● La pobresa energètica en aquest país mata, i mata sobretot a qui menys té.
● Gràcies al treball institucional de Podem, la Generalitat serà l’administració que tindrà la potestat sancionadora enfront d’empreses que duguen a terme tall de subministrament a famílies en situació de vulnerabilitat social.
● És necessària una llei integral de caràcter estatal de mesures urgents contra la pobresa energètica.

______________

● La pobreza energética en este país mata, y mata sobre todo a quien menos tiene.
● Gracias al trabajo institucional de Podemos, la Generalitat será la administración que tendrá la potestad sancionadora frente a empresas que lleven a cabo corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad social.
● Es necesaria una ley integral de carácter estatal de medidas urgentes contra la pobreza energética.

http://lacronicaindependiente.com/2017/01/les-corts-aprueban-la-ley-contra-la-pobreza-energetica-de-podemos/

Anuncios