MARÍA JOSÉ GARCÍA GRANDE, NOVA REGIDORA DE FESTES I DE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

Moltes felicitats a la nostra companya María José García Grande com a nova regidora del grup municipal SSPX. Compartim les seues primeres paraules en el càrrec: “Promet acatar les obligacions del càrrec de regidora d’este ajuntament, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; promet acatar la Constitució, a pesar que no compartisc la seua forma, perquè a les dones ni ens anomena, ni tampoc compartisc el seu fons, atés que alguns drets que contempla no es complixen, com en educació, treball, vivenda, etc”

maj

Muchas felicidades a nuestra compañera María José García Grande como nueva regidora del grupo municipal SSPX. Compartimos sus primeras palabras en el cargo: “Prometo acatar las obligaciones del cargo de concejala de este ayuntamiento, así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; prometo acatar la Constitución, pese a que no comparto su forma, porque a las mujeres ni nos nombra, ni tampoco comparto su fondo, dado que algunos derechos que contempla no se cumplen, como en educación, trabajo, vivienda, etc”

Anuncios