DRETS I DEURES

Dret a un altre món I dret a l’heretgia
I dret a no pactar un fals record
I dret a no tenir geografia
i dret entre el consens al desacord.

Dret a aturar un tanc en la gran via
i a tirar ous podrits als rics del nord
i dret a fumar herba tot el dia
i a tocar-se els collons davant la mort.

I el deure d’insultar la policía,
de deixar en redícul l’home fort,
de combatre la llei d’estrangeria,

i el deure que li ensenya el cec al tort
que la llum és injusta companyia
quan el far no il.lumina tot el port.

-Ramon Ramon

Anuncios