EL GALL

Això diuen que era un gall
tan cansat de la promiscuïtat amb les gallines que,
a la recerca de noves emocions,
va tenir una experiència homosexual i va resultar satisfactòria.

De nit, tan aviat com dormien les gallines,
s’escapava del mas on treballava com a fecundador-despertador i anava a trobar-se amb un altre gall.

Era dur després d’una nit d’amor tornar abans de l’alba
per cantar la matinada,
però ho feia perquè era un gall responsable.

Una gallina encantadora es va oferir a fer la seua feina,
la de despertador vull dir,
però el gall era molt gall i opinava que això era cosa de galls.

Cansat per l’esforç, el gall es desmillorava
i ho varen notar en la seua veu els masovers,
gent tolerant i comprensiva.

Parlaren amb els altres masovers
i convingueren que els dos galls dormirien plegats,
una nit en cada mas,
i que –si eren puntuals-
no era problema que els despertaren un dia si i un altre no, conjuntament.

-Josep Vicent Marqués

Anuncios