XIRIVELLA de Mural del País Valencià

Com un domàs, com bigues, com finestra,

 com manuscrit, como idioma arnat,

 com un canyar, com una font, com nit,

 com nit i nit i aigua alegre que canta.

 És com uns murs, com uns tercets o sedes

 d’un càlid nuu, de la muller partera,

 rotació feliç de les collites.

 Com camp i camp i segellada estrofa.

-V.A.Estellés

ALBAES

Sóc un llaurador de l’horta

 i vinc a cantar ací

 amb una falç i un martell

 a les portes del matí.

 Sóc un llaurador de l’horta

 i és meua tota València.

 L’aire és meu i l’aigua és meua

 i és meua tota la terra.

 El poble és l’amo,

 i és l’amo del corral i del carrer,

 de la llimera i la parra i la flor del taronger

-Vicent Andrés Estellés

 

Anuncios